Huisregelement

Openingstijden

Mini crèche ‘t Boendertie is open op:           

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.
 • Op woensdag is Mini Crèche ’t Boendertie de gehele dag gesloten.
 • Andere tijden mogelijk in goed overleg.

 Tarieven

 • Het uurtarief bij Mini crèche ’t Boendertie voor 2023 bedraagt € 6,85 per uur.
 • Het uurtarief is All- inclusief met uitzondering van luiers en babyvoeding.
 • Naast het uurtarief van Mini crèche ’t Boendertie betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals wettelijk is vastgelegd. Deze tarieven vindt u op de website van het gastouderbureau.
 • Tariefwijzigingen van Mini crèche ’t Boendertie worden tenminste 2 maanden van tevoren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn van 1 maand onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Contracten

Mini crèche ’t Boendertie werkt met vaste en met (enkele) flexibele contracten.

Vaste contracten:

 • Bij vaste contracten worden de vooraf afgesproken opvanguren op basis van 47 weken( 52 weken per kalenderjaar – 5 weken vakantie) geregistreerd .                      U betaalt daardoor een vast maandbedrag op basis van het aantal opvanguren per week x 47 weken: 12 maanden.
 • Start het kind in de loop van het kalenderjaar met de opvang worden de opvanguren berekend op basis van de resterende weken en gedeeld door het aantal resterende maanden.
 • De uren die vaststaan in het contract, worden altijd berekend, dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind.
 • Bij vakantie en/of ziekte van het kind worden de contracturen onverminderd doorberekend.
 • De contracturen worden vooraf (begin van de maand) in rekening gebracht.
 • Extra afgenomen opvanguren worden op het volgende factuur extra in rekening gebracht.
 • Contracturen die niet zijn afgenomen door ziekte en/of afwezigheid van Mini Crèche ’t Boendertie worden de volgende maand verrekend.

Flexibele contracten:

 • Voor flexibele opvang wordt gebruikt gemaakt van een 0 uren contract, deze uren worden achteraf in rekening gebracht.
 • Flexibele opvang kan geboden worden wanneer het kind aantal het toelaat.
 • Vaste contracten gaan voor flexibele contracten.

 Vakantie en sluitingsdagen

 • Mini crèche ’t Boendertie geeft voor 1 december de vakantiedagen door voor komende jaar.
 • Op nationale- en christelijke feestdagen is de opvang gesloten. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e pinksterdag, koningsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e kerstdag.
 • Afwezigheid van het kind of een extra sluitingsdag voor Mini Crèche ´t Boendertie worden minimaal twee weken van tevoren bekend gemaakt.

Ziekte Beleid

 • Wanneer een kind 's morgens koorts of verhoging heeft is het beter om het thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker en is de drukte
 • van de andere kinderen ze te veel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden. 
 • Bij koorts (vanaf 38,5C) mag het kind niet gebracht worden. 
 • Bij verhoging word ik graag op de hoogte gebracht en zullen we overleggen of het kind wel of niet gebracht kan worden.
 • Als een kind in de loop van de opvang dag ziek wordt en/of koorts krijgt, zal ik contact opnemen met de ouders en dient het kind z.s.m. opgehaald te worden.
 • Ook als het kind verhoging heeft zal ik contact op nemen met de ouders en zal worden overlegd of het kind kan blijven. 
 • Als het kind mee kan komen met de groep en het kind is ondanks de verhoging vrolijk, dan mag het kind blijven.
 • Een kind is ziek als:
 • Het 38 graden of meer koorts heeft en/of zich ziek voelt,
 • Pijn heeft,
 • Hangerig en huilerig is,
 • Veel extra aandacht nodig heeft
 • Niet kan deelnemen aan het dagprogramma.
 • Als de ziekte besmettingsgevaar oplevert voor anderen.

Helaas kan ik niet de extra aandacht en verzorging aan het kind geven, die het kind bij ziekte nodig heeft en is het voor een ziek kind beter om in rust te kunnen herstellen.

Paracetamol

 • Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts. Omdat ik aansprakelijk ben voor het kind gedurende de opvang dag, wordt er door mij geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan ik aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend.
 • Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend.
 • Als ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder.
 • Het is ouders niet toegestaan om gedurende de opvang dag zelf het kind paracetamol te komen geven om het kind op de crèche te kunnen laten.
 • Heeft een kind in de avond of nacht voor de opvang dag een paracetamol/zetpil gegeven dan zou ik daar graag van op de hoogte worden gesteld.
 • Het is niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar de crèche komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoogschieten en een koortsstuip ontstaan.                                                                                                                                                                                                            Mini crèche 't Boendertie kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Ziekte gastouder

 • Als ik of 1 van mijn gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal ik dit zo snel mogelijk doorgeven.
 • Als ik niet beschikbaar ben i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger.
 • Het GOB en ik kunnen u daar desgewenst mee helpen.

Wennen

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich vertrouwd en veilig voelt is er de mogelijkheid om te komen wennen.

 • U kunt gebruik maken van wen-uren, dit is 2 tot 3 uur, afhankelijk van wat uw kind nodig heeft.
 • De wen-uren vinden plaats in de periode voordat de opvang start en gaat in goed overleg.
 • Voor de wenperiode wordt geen uurtarief gerekend.
 • Tijdens de wen-uren dient u wel bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Brengen en ophalen:

 • U kunt uw kind brengen tussen 7.30 en 8.30 uur. (Afwijken is mogelijk in goed overleg)
 • U kunt uw kind ophalen tot 18.30 uur, mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten,
 • dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
 • Als uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van tevoren door te geven. Als wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te legitimeren. Als het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Eten en drinken

 • Lunch, drinken en tussendoortjes, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding zitten in het uurtarief.
 • Bij een voedselallergie graag zelf eten meegeven i.v.m. veiligheid.

Verzorging

In huis zijn de volgende dingen standaard aanwezig:

 • Beddengoed (uw kind slaapt in een eigen slaapzak)
 • Sudo crème is aanwezig (mocht u dit niet willen gebruiken voor uw kind, dient u zelf voor iets anders te zorgen)
 • Zonnebrandcrème (mocht uw een ander merk willen dan aanwezig, dient u zelf voor vervanging te zorgen)

 Graag standaard in de tas:

 • Speen (indien nodig)
 • Voldoende reservekleding.
 • Luiers
 • Flesvoeding in een bakje (voorzien van naam en hoeveelheid water erin moet)
 • Bij flesvoeding graag 1 extra voeding meegeven. (Uit voorzorg bij eventuele calamiteiten.)
 • Bij borstvoeding kan ik een extra flesje (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren in geval van nood.
 • Knuffel, doekje (welke vertrouwd is voor uw kind)

Verjaardagen, afscheid en andere bijzondere dagen

 • Verjaardagen, afscheid of de komst van een nieuw kindje worden uitgebreid gevierd. (Datum in overleg)
 • Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vindt.
 • Ik maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kan bekijken.
 • Voor de verjaardagen van opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat of ander leuk knutselwerk maken.
 • Aan bijzondere feestdagen als sinterklaas, kerst, Pasen, etc. zal veel aandacht worden geschonken.

Activiteiten

 • Er zullen veel buitenactiviteiten plaats vinden waaronder de verzorging van de beestjes en het wroeten in de moestuintjes, wilt u rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden)
 • Heeft u liever dat uw kind speelkleren voor buiten aankrijgt, wilt u die dan meegeven en het even doorgeven
 • Uiteraard spelen/knutselen we ook binnen, ik probeer zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.

 Vervoer

 • Bij een wandeling in de buggy, of duo wagen.
 • De grotere kinderen, kunnen zelf lopen.
 • Door ondertekening van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer in 1 van de buggy’s.
 • Uiteraard zal hier met alle veiligheidseisen rekening worden gehouden.

Slapen

 • Voor elk kind gebruik ik eigen beddengoed.
 • De allerkleinsten kinderen slapen in een ledikant.
 • Kinderen vanaf 1.5 jaar slapen in een ledikant of een campingbedje.
 • Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

 • In principe dien ik geen medicatie toe.
 • Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.
 • Nieuwe medicatie wordt niet door mij aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.
 • Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat ik daar rekening mee kan houden.

Hygiëne en veiligheid

 • Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden.
 • Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen.
 • Ouders/verzorgers hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.
 • Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid en de hygiëne in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Meenemen eigen speelgoed.

 • Meenemen van eigen speelgoed mag uiteraard, hou er rekening mee dat dit eigen verantwoording is.
 • Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de ouder aan het kind meegegeven worden.
 • Vraagouders zijn verplicht een WA-verzekering te hebben.
 • Mini crèche ’t Boendertie heeft een zakelijke WA-verzekering afgesloten.