De doelgroep

Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar zijn van harte welkom bij Mini Crèche 't Boendertie.

Uit eigen ervaring weet ik dat kinderen met een extra zorgbehoefte vaak vast lopen binnen de reguliere opvang, omdat er simpelweg te veel van ze wordt verwacht.     Bij Mini crèche 't Boendertie is er de kennis, het begrip en het engelen geduld dat nodig is om met name deze kanjers een veilige plek te bieden, waar ze echt zichzelf mogen zijn. Uiteraard zijn alle kinderen van harte welkom bij Mini Crèche 't Boendertie.